บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
KOONTAWEE GROUP (1994) CO.,LTD.
 
 
 

ช่องทางในการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย (มหาชน)
บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
เลขที่บัญชี 443-0-61308-7
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
สาขาอุดรธานี
เลขที่บัญชี 110-2-82594-9
บัญชีสะสมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน)
บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
สาขาโพศรี อุดรธานี
เลขที่บัญชี 587-2-34909-6
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน)
บริษัท บุญทวีกรุ๊ปออดิทติ้ง จำกัด
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า
เลขที่บัญชี 859-227839-5
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารยูโอบี (มหาชน)
บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
สาขาบ้านห้วย อุดรธานี
เลขที่บัญชี 871-100-924-8
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารธนชาต (มหาชน)
บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า
เลขที่บัญชี 613-2-03685-0
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ
บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด
สาขาถนนโพธิ์ศรี
เลขที่บัญชี 412-0-98766-6
บัญชีสะสมทรัพย์